Sedan maktskiftet och tillträdet i höstas har den nya svenska regeringen kritiserats för bristande ambitioner vad gäller miljöfrågor. På torsdagskvällen genomförde Greenpeace Sverige en aktion med storbildsprojektioner mot flera betydelsefulla byggnader i Stockholm – allt för att försöka förmå den svenska regeringen, med utrikesminister Tobias Billström i spetsen, att ta ansvar och leda arbetet med havsfrågor. Syftet är, enligt ett pressmeddelande, att förmå världens ledare att säkerställa ett starkt globalt havsavtal under FN:s havsförhandlingar New York i februari. Projektionerna lyste upp flera budskap i frågan på Utrikesdepartementet, Nationalmuseum och Stadshuset.

Medverkande vid projektionerna var artisten Johan Rensfeldt i gruppen Movits! som sa följande i samband med aktionen:

– Jag tror få känner till hur skör havens situation är och ännu färre hur avgörande dessa förhandlingar är för havens framtid. Tiden för action är nu, och om utrikesminister Tobias Billström och den svenska delegationen i förhandlingarna ser till att detta blir ett starkt avtal kommer stora delar av haven kunna skyddas och få en chans att återhämta sig från åratal av misskötsel och i många fall rent missbruk. Det är lite nu eller aldrig, döda hav serverar ingen sushi.

Greenpeace menar att utrikesminister Tobias Billström har det yttersta ansvaret för Sveriges ställningstaganden i förhandlingarna kring havsavtalet, i synnerhet då Sverige är EU:s ordförandeland och då bör ta fram unionens gemensamma förhandlingsposition.

– Världen har nu chansen att skapa det regelverk som krävs för att kunna skydda områden i de 60 procent av haven som nu i princip är helt laglösa och där det varje dag bedrivs rovfiske och annan destruktiv verksamhet. Att det blir möjligt att skapa stora sammanhängande havsreservat även i det öppna havet är helt avgörande för att vända den negativa trenden för den biologiska mångfalden i haven, säger Sandra Lamborn, talesperson för havsfrågor på Greenpeace.

Den 20:e februari 2023 återupptas FN:s havsförhandlingar i New York.

Foto: Greenpeace Sverige