Snösätraområdet i Rågsved har länge varit omdebatterat. Industriområdet har växt fram som en av Stockholms viktigaste scener för graffiti och har sedan 2018 varit hemvist för street art-eventet Spring Beast. Samtidigt har platsen varit föremål för politisk diskussion. 2020 inledde Stockholm Stad ett rivningsarbete av de södra delarna av Snösätra, något som möttes av kritik från kulturutövare i området.

Snösätra är den plats där vi får utrymme att uttrycka oss fritt och mötas. Snösätragränd måste bevaras både norra sidan såsom den södra“, skrev organisationen Kulturkvarter Snösätra på Instagram i samband med rivningarna 2020.

Nu har debatten blivit aktuell på nytt när Stockholm stads exploateringskontor beslutat om att riva ytterligare en byggnad i området.

“Byggnaden är en viktig del av platsens utveckling och historia. Att bevara den är helt avgörande för att få till den kulturmötesplats som ska skapas i området”, säger Mikael Rickman som är ordförande för Kulturkvarter Snösätra.

Föreningen skriver i ett pressmeddelande att beslutet går emot de besked som kommit från Stockholms stad tidigare, där det bland annat i maj 2022 fastslogs att man skulle göra en satsning på 2,3 miljoner för att främja kulturen i området. I ett mejl till DN svarar enhetschefen på markförvaltning på exploateringskontoret, Ragnhild Fahleryd, på kritiken:

“Det är inte staden som har byggt byggnaden, och vi har ingen dokumentation om hur den är byggd eller av vem. Därför kan vi inte heller garantera att byggnaden är säker eller lämplig att använda.”

Under söndagen arrangerade Kulturkvarter Snösätra en manifestation med öppen scen för framträdanden och tal med anledning av rivningsbeslutet. Under manifestationen startades också en namninsamling för att kräva att Stockholms Stad återkallar beslutet om rivning.

Foto: Lesnas ättling CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons