Runda Bordet är ett angeläget och fördjupande samtalsprogram som vill inspirera till dialog om de stora frågorna som påverkar vårt samhälle och våra liv.

Se programmet här via SVTPlay!

Vad är rasism? Hur ser rasismen i Sverige ut idag? Hur kan det komma sig att nationalistiska partier går framåt, samtidigt som svenskarnas attityder till invandring är mer positiva än någonsin? Angeläget och fördjupande samtalsprogram som vill inspirera till dialog om de stora frågorna som påverkar vårt samhälle och våra liv. Fem gäster med olika perspektiv på rasism möts i ett rundabordssamtal. Gäster: Bengt Westerberg, fd partiledare FP, Kitimbwa Sabuni, organisationskonsult och talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund, Irene Molina, professor i kulturgeografi, Elena Namli, professor i etik och Per Wirtén, författare och journalist.

65ba07add7a32f7b0a037f23