Frej Larsson frias av Högsta Domstolen – ej skyldig till hot mot tjänsteman


 

 

I oktober förra året dömdes Frej Larsson till villkorlig dom och dagsböter av Svea hovrätt, för texten i låten “Då ska hon skjutas”. Enligt rätten innehöll låttexten hot om våld mot en enskild polis, men Frej Larsson har hela tiden ställt sig nekande till åtalet.

 

I september stod det klart att Sveriges högsta rättsinstans beslutat att ta upp fallet, för att avgöra om han gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman. Nu meddelas att Högsta domstolen friar rapparen och därmed ändrar hovrättens dom.

 

Enligt Aftonbladet menar Högsta domstolen att även om låtens innehåll är ”tillspetsat och säkerligen obehagligt” för polisen, så ska den inte bedömas som ”ett allvarligt menat hot om våld”.

 

“Domstolen poängterar att texter och musik som framförs i kulturella sammanhang måste få tillåtas vara provokativa, utmanande och provocerande, särskilt om de kan ses som inlägg i en pågående samhällsdebatt, satiriska utryck eller polemiska svar på upplevda orättvisor”, står att läsa i domen.

 

Läs mer om bakgrunden här.

 

 

Foto: Julia Lindermalm

 

 Publicerat:
RedaktionenNULL