Ametist Azordegan meddelade redan hösten 2013 att hon påbörjat arbetet med en uppslagsbok för svensk hiphop i samarbete med förlaget Natur & Kultur. Då var tanken att skapa ett ett uppslagsverk och en reportagebok.

Efter ett omfattande arbete med intervjuer och research för Svenska Hiphopboken under de senaste två åren låter Ametist nu meddela via sociala medier att verket kommer att bli en trilogi av böcker.

“Orsaken är helt enkelt att omfånget, alltså mängden text, visar sig bli alldeles för mycket för att få plats i en enda bok. Fördelen är att jag får möjlighet att återge hiphopmusik-historiens dramaturgi på ett bättre sätt. Men framförallt kan i och med detta utgivningen börja tidigare, alltså redan när första boken blivit klar. Ja, @svenskhiphopboken är ett fullständigt vansinnesprojekt. Ett som jag har enormt mycket glädje av, det är en ynnest att få befinna sig på en plats där jag får göra det här.”

Den första boken planeras att släppas till hösten 2016.

Via Instagram kan man följa arbetet med intervjuer till boken.

Fotnot: Bilden på böckerna i fotomontaget är inte böckernas faktiskta design/omslag.