62429f791c0bfc1aba6ef852
Ametist lägger ner “En Kärleksattack på Svensk Hiphop”


 

 

Efter att i sju år serverat radiolyssnare med ny svensk hiphop vecka efter vecka meddelar Ametist Azordegan i dag fredag att hon lägger ner radioprogrammet “En Kärleksattack på Svensk Hiphop” – efter att höstens säsong sänts i SR Metropol. Hon skriver i ett inlägg på sin officiella hemsida:

 

Efter att ha job­bat med boken i ett år inser jag att det är omöj­ligt för mig att skriva fär­digt den om jag sam­ti­digt gör Kär­lek­s­at­tac­ken eftersom pro­gram­met helt slu­kar min tid och hela min tan­ke­verk­sam­het. Mina ambi­tio­ner med Kär­lek­s­at­tac­ken har all­tid varit sky­höga så jag andas, sover och äter Kär­lek­s­at­tac­ken, varje dag, hela tiden. Sam­ti­digt är bokens resul­tat vik­tig, och den inne­bär är ett enormt arbete. Ris­ken att man mis­sar tan­ke­ba­nor och vinklar är stor om man inte lan­dar i arbe­tet när man skri­ver.

 

Läs hela hennes pressmeddelande här!

 

 

ametist-erikbyerik-SL

 

 Publicerat:
RedaktionenNULL