I en video på Instagram ber Sebastian Stakset om hjälp att hitta en lokal där han tillsammans med sin organisation Heart Stockholm kan bedriva ideell ungdomsverksamhet.

“Om man tittar på de här områdena som jag är uppväxt i, så kan jag säga att det finns ett stort behov av förbyggande arbete”, säger han.

Heart Stockholm är en kristen ideell hjälporganisation som Stakset startade 2018. På Instagram säger han att de har 200 personer som är villiga att hjälpa till med volontärarbete och att de med det här projektet vill skapa en trygg samlingsplats för unga människor i södra Stockholm. De ska bland annat erbjuda studieplatser, föreläsningar, hjälp med läxläsning och möjlighet till träning.

I höstas prydde Stakset omslaget till Kingsize Magaazine #4 2022 och berättade i en ingående intervju om förvandlingen från Kartellens hårdföre “Sebbe Staxx” till den Sebastian Stakset som nu vill starta center för ungdomsverksamhet och predikar förlåtelse. I intervjun pratar han bland annat om vikten av positiva förebilder för ungdomar i utsatta områden – något som han hoppas kunna bidra till med den nya verksamheten.

“Vi som kommer från de här områdena måste hjälpa till”

Sebastian Stakset

Det har dock inte alltid varit helt lätt att få gehör på projekten. I Instagramvideon säger Stakset att det har varit svårt att hitta lokaler för verksamheten och att han under flera år försökt höra av sig till bostadsbolag runt om i Stockholm utan framgång.

“Jag har pratat med bostadsbolag runt om i Stockholm /…/ vi betalar hyran, vi är inte ute efter pengar, vi är bara ute efter att få en plats. Men det har gått flera år och vi har fortfarande inte fått någon plats”, säger Stakset.

Han avslutar med att säga att de är redo att börja jobba så fort de hittar en lokal och att de hoppas kunna återskapa projektet på fler platser om det första centret blir lyckat.

Foto: Pressbild / Adrian Pehrson