5f2d30fa05d9010e180815f2
Rapport: Artister upplever ångest och psykisk ohälsa vid musikskapande


“…någonting måste förändras.”

 

 

Något fler än sju av tio independentartister lider av psykisk ohälsa, närmare bestämt 73 procent. Detta visar en undersökning som gjorts av Record Union.

 

Enligt undersökningen där man pratat med 1 489 stycken independentartister så uppger 73 procent att de upplevt negativa känslor så som stress, ångest och/eller depression i relation till sitt musikskapande. Bland svarande i åldern 18-25 är siffran på hela 80 procent. Ångest och depression är de vanligaste symptomen, men så många som 33 procent säger att de har upplevt något värre symptom i form av panikattacker. De vanligaste orsakerna till dessa känslor och symptom är uppges vara rädslan att misslyckas, finansiell instabilitet och ensamhet.

 

 

I studien framgår det att 57 procent oroar sig för sin mentala hälsa och sitt välmående. Av dessa säger 41 procent att de oroar sig flera gånger om dagen. De som pratar med människor i sin närhet om sin ångest i relation till musikskapandet är ungefär 65 procent. De flesta vänder sig då till familj och vänner, enbart 31 procent säger att de pratar med sina bandmedlemmar och 6 procent med sin manager.

 

 

På frågan om musikindustrin jobbar för att skapa ett hållbart musikklimat med välmående artister säger enbart 19 procent att de tycker det. Detta tycker Johan Svanberg, VD på Record Union, visar på att klimatet måste bli bättre inom branschen.

 

 

“Vår undersökning visar att någonting måste förändras. Det är dags att sätta våra artisters mentala hälsa och välmående på agendan, före streams och kommersiell framgång. Vi som bransch måste vakna upp och ställa oss frågan: Vad är vårt ansvar i det här och vad kan vi göra för att skapa ett mer hälsosamt och hållbart musikklimat?”

 

 

Undersökningen som ligger till grund för rapporten genomfördes den 21:a mars och 2:a april genomförde Record Union en undersökning, bland 1 489 användare och independentmusikerglobalt, med fokus på mental hälsa och välmående. Resultatet finns presenterat i The 73 Percent Report.

 

 

 

Silhouette of woman.; Shutterstock ID 666721072

 

 Publicerat:
RedaktionenNULL