Idag släpper Mächy en personlig och viktig låt. Under en väldigt svår period bara en vecka innan hans mamma Anne-Majs bortgång 2022 , spelades verserna till låten in. Efter en tids sorg och bearbetning färdigställdes låten med hjälp av Natalia de Cabos sång på refrängen.

Texten beskriver sjukdomsförloppet och Mächys reflektioner och känslor denna period. Singeln, producerad av Arestål & Sakis, släpps nu två dagar innan Mors dag och i samarbete med Demensförbundet/Demensfonden, som idag den 24 maj fyller 40 år, dit även samtliga royalties för låten kommer att skänkas.

Mächy uppmanar även sina följare på sociala medier att donera pengar till Demensförbundet/Demensfonden som stödjer vetenskaplig forskning om Alzheimers sjukdom och de andra demenssjukdomarna. Deras arbete inkluderar även kunskapsspridning, omvårdnadsforskning och rådgivning till demenssjuka och anhöriga.