Med rötterna i det högt respekterade Juice Crew har New York-veteranerna Big Daddy Kane och Kool G Rap uppnått legendstatus sedan länge. Kane debuterade 1988 med album medan G Rap gav ut “Road To The Riches” med DJ Polo 1989. Båda har besökt Sverige och Norden för spelningar tidigare, där Kingsize intervjuade den senare vid Stockholmspelningen 2017.

Nu är det klart att Big Daddy Kane och Kool G Rap till Danmark för en gemensam spelning i september.

Big Daddy Kane & Kool G Rap (US)
Köpenhamn, Pumpehuset
Lördag 21:a september 2019
Biljetter