I den senaste kvartalsrapporten från Spotify framkommer det att streamingtjänsten nu har över en halv miljard användare världen över, för första gången. Den totala siffran är i dagsläget 515 miljoner användare, vilket en ökning med 22 procent jämfört med förra året. Samtidigt är hela 210 miljoner betalande prenumeranter, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med förra året. Däremot rapporteade företaget en förlust på 225 miljoner euro under första kvartalet 2023, till skillnad mot amma period förra året då det blev det en vinst på 131 miljoner euro.

Läs mer här!

65546e0a53c940223e0b0eb4