Utvecklingen av CBD produkter har under de senaste åren gått från att vara en odefinierad nisch till en snabbväxande industri. Trots att medicinska egenskaper hos produkterna inte fullt ut kan styrkas och att effekterna kan variera till stor del, både mellan olika individer och mellan olika produkter, är utvecklingen starkt relaterad till de allmänt påstådda fördelarna med att använda Cannabidiol (CBD).

CBD, som utvinns i form av ett extrakt från cannabisplantan, saknar idag tydlig klassificering och anses varken vara ett kosttillskott eller farmaceutiskt läkemedel. Dock har formaten för CBD konsumtion använt en rad liknande intagningsformer som exempelvis piller och oljekapslar. Andra vanligt förekommande användningsmetoder är rökning, e-cigaretter, olika former av godis, oljor, CBD påsar och det senaste i form av orala CBD strips.

Välja det mest lämpliga formatet för CBD användning

Med en mängd olika produkter och varumärken tillgängliga på CBD marknaden idag kan det vara svårt att hitta den som är mest lämplig. Ett användbart tillvägagångssätt kan vara uteslutningsmetoden. Exempelvis söker många CBD-användare i första steg ett rökfritt alternativ vilket utesluter cigaretter, e-cigaretter och vapes. Övriga alternativ är i stort begränsade till antingen produkter som tas upp via mag- och tarmkanalen alternativt i munhålan. Intag och upptag genom matsmältningskanalen kräver dock att CBD-föreningarna passerar mage, tarm och lever för att ombildas och kunna tas upp I blodomloppet. Nackdelarna med denna process är att det tar längre tid samt att effekten av CBD-leveransen till stor del minskas.

Då återstår oral upptagning (d.v.s. i munhålan) där produktutbudet i regel är antingen olika former av oljor, CBD påsar (likt tobaksfritt snus) eller strips/mikrofilm som löses upp på tungan. Valet mellan dessa avgörs i regel utifrån konsumentens egna preferenser när det gäller smak, konsistens och upplevelse. Oljor, som är CBD extraktets ursprungliga form, har en väldigt särpräglad smak vilket vanligtvis maskeras genom att blandas med mat eller dryck. Detta innebär att en större del av CBDn sväljs och att den önskade effekten minskar. Produktkategorin CBD påsar och strips levererar å andra sidan CBD via munnens slemhinna och tas effektivt upp i blodomloppet. Nackdelen med CBD-påsar kan emellertid vara att de lämpar sig främst för konsumenter som redan är vana vid användning av portionspåsar.

CBD Strips med beprövad teknik

Som tidigare nämnt återfinns CBD-produkter i en rad beprövade format såsom vapes, kapslar, oljor mm. som har visat sig vara uppskattade av konsumenter runtom i världen. Det faller sig därför naturligt utgå från en etablerad produktgrupp likt den för orala mikrofilmer, precis som de mintiga ”Listerine stripsen” som funnits på marknaden i många år, och sedan tillföra CBD för att ge ett alternativ för oralupptagning som är lätt att använda, diskret och färdigdoserad. Effektiviteten i den faktiska produkten är dock starkt beroende av tillverkningstekniken, kvalitén på den aktiva CBDn samt processen kring hur denna integreras i produkten.

Som ett exempel använder orala CBD strips från Elevar Hemp en egenutvecklad teknik för att sammanföra en stor mängd Cannabidiol (CBD), det aktiva ämnen från hampaextrakt/cannabis sativa, i varje strip för att optimera både styrka och effektivitet. Denna patenterade teknik gör det möjligt för Elevar CBD Strips att erbjuda 25 mg THC-fritt CBD i varje remsa för ökad release samt för att maximera upptagningen i munhålan.

Det finns givetvis fler faktorer som påverkar den orala upptagningen av CBD. Det är därför avgörande för varje konsument att förstå skillnaden mellan olika varianter av CBD samt dess kvalité. Exempelvis skillnaden mellan ett hampaextrakt eller isolat, hur den aktiva substansen sammanförts med produkten, hur leveranstekniken fungerar, hur tillverkningsprocessen går till och att trovärdiga laboratorieresultat finns att tillgå.

Orala Strips från Elevar är utvecklade och tillverkade i en cGMP-certifierad och DEA ​​/ FDA-registrerad anläggning i USA. Varje produktionsserie med Elevar CBD strips testas vidare för att säkerställa att de är fria från oönskade ämnen, att den aktiva substansen verifierats samt att de uppfyller samtliga krav på säkerhet och kvalitet.

Användarvänligheten för CBD orala remsor

Mikrofilmer med CBD är det perfekta alternativet för personer som vill konsumera sitt dagliga CBD-intag var som helst och när som helst på ett diskret sätt. Detta ger konsumenten möjlighet att enkelt hantera och planera sin konsumtion och formatet gör det även lätt att alltid ha dem till hands.

Den enkla användningen av orala CBD strips erbjuder dock mer än bara bekvämlighet och enkel användning. Genom att bara placera en mikrofilm på tungan så att den kan lösas upp utan behov av vatten innebär att även äldre kan använda CBD på ett tryggt och problemfritt sätt med ökad möjlighet för bättre resultat.

Förpackad för att skydda styrka och hygien

När det kommer till konsumtionsprodukter för oral användning är det viktigt att slutanvändaren känner till hur varje enskild CBD strip förpackas. Till skillnad från Listerine strips, som är utformade för att tillfälligt ge en friskare andedräkt, är orala CBD strips fyllda med aktiva substanser som behöver absorberas snabbt efter att det förseglade paketeringen brutits. Det är därför avgörande att förpacka varje enskild strip individuellt för att bibehålla deras styrka och eliminera risken kontaminering eller yttre påverkan.

Detta tillvägagångssätt har applicerats av Elevar Hemp i sin produktlinje för orala CBD Strips – Elevar Leafs. Varje enskild 25 mg CBD strip förpackas separat i en folierad förpackning som skyddar mot UV och fukt och främjar en mer hygienisk användning. Fem individuellt förpackade strips placeras därefter i en specialdesignad ytterförpackning med en kvalitetsförsegling för att säkerställa att konsumenten alltid känner sig trygg. Elevar Leafs CBD Oral Strips finns i tre noggrant utvecklade smaker – Fresh Mint, Berry Mint och Lavendel – samtliga med en underton av hampa tack vare den påtagliga mängden av den aktiva substansen CBD.

Elevar finns nu att köpa på https://elevarhemp.com/