För att kompensera för inflationens kostnadsökningar så lovade regeringen i sin budget 20 miljoner mer i bidrag till det regionala kulturlivet. Denna summa har nu vid fördelningen minskat till 2,3 miljoner, en siffra som är långt ifrån de 90 miljoner som regionerna själva bad om inför 2024, skriver SVT Kultur. Anledningen till att summan blivit lägre från regeringen är ett genomförande av en besparing på 17,7 miljoner kronor till Kulturrådet, som delar ut bidragen.

Kulturrådet ska i sin tur att prioritera regionala teatrar, musikscener och museer med sina bidrag i det tuffa ekonomiska läge som råder. Med anledning av detta kommer man nu att ta pengar från utvecklingsbidragen, som är tänkta att finansiera tillfälliga kultursatsningar i lander, och flytta dessa till regionerna. På detta sätt kan Kulturrådet därför dela ut 14,3 miljoner kronor, istället för 2,3 miljoner. Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin säger följande i ett pressmeddelande:

“Det täcker tyvärr inte behoven och naturligtvis förstår jag den oro som många kulturaktörer gett uttryck för med tanke på det tuffa ekonomiska läget. En konsekvens blir att vi inte kommer kunna fördela lika mycket medel till nya utvecklingsprojekt under året.”

Kulturrådet är ansvariga för att totalt dela ut 1,5 miljarder kronor till landets 20 av 21 regioner, där 107,5 av dessa går till kulturinstitutioner i Stockholm. De 10 kulturinstutitioner där Kulturhuset Stadsteatern, Folkoperan och Stockholms stadsmuseum ingår bad om 9 miljoner i bidrag inför 2024. De får istället dela på 940 000 kronor, skriver SVT Kultur vidare.