60c1cc2fdefe2806fe4407e2
60bf238fa8ea9f34200449e2
Musikbranschen tappar miljardbelopp under pandemin


Ny rapport från organisationen Musiksverige beskriver en svår situation.

 

 

Sedan coronapandemin bröt ut på allvar i Sverige har den svenska kultursektorn och musikbranschen drabbats hårt. Branschorganisationen Musiksverige visar nu på siffror att musikbranschen har drabbats mycket hårt. Alfons Karabuda, ordförande i SKAP och Musiksverige, säger i till SVT:

 

– Vi kommer att förlora 7,2 miljarder kronor i uteblivna intäkter och situationen är väldigt allvarlig.

 

 

Enligt Musiksveriges genomgång så omsatte musikbranschen 12,2 miljarder kronor under 2019, där konsertintäkterna stod för 56 procent. En av riskerna med utvecklingen är att mindre bolag riskerar att gå i konkurs på grund av de rådande restriktionerna vad gäller publik. I rapporten står att läsa:

 

“Allt talar för att krisen kommer att bestå även under nästa år och få långtgående negativa effekter. Således blir även 2021 av allt att döma ett musikaliskt nödår. Både på grund av risk för färre livespelningar och det faktum att de upphovsrättsliga intäkterna väntas sjunka med mer än 30 procent till följd av nedstängningen av samhället där nattklubbar stängts, butiker och restauranger gått i konkurs eller tappat kraftigt i omsättning.”

 

 

Läs hela rapporten här!

 

 

 

Foto: Unsplash

 

 

 

 Publicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL