Gigekonomin – positiv eller negativ?


 

 

Vi lever i en tid av förändringar och i det digitala samhället går det undan, faktum är att det kanske aldrig förut har gått så fort som det gör nu. Därför är det helt logiskt att även arbetsmarknaden förändras till en följd av detta. Titlar försvinner, nya kommer till. Arbetsuppgifter och anställningsvillkor som tidigare lockade unga och nyutbildade, anses idag gamla och förlegade. Lite kortfattat innebär gigekonomin att du med hjälp av webbaserade plattformar säljer och köper olika typer av tjänster. Via webbplattformen kopplas arbetsgivare och arbetssökande ihop, och kompetens och specialkunskaper matchas med behov. Ett exempel på detta är frilansskribenter.

 

Gigekonomin dras redan från starten med ett dåligt rykte. Nätet svämmar över av debattartiklar om hur systemet utnyttjar människor som inte kan få bättre jobb utan tvingas hanka sig fram genom att samla in och ladda elsparkcyklar, köra Uber och liknande. Men gigekonomin handlar inte bara om att ladda elsparkcyklar och andra tjänster som inte kräver någon speciell utbildning. Rekryteringsföretaget Brightmill har till exempel specialiserat sig på att anställa och hyra ut högutbildad personal för olika typer av chefsbefattningar. Undersökningar visar att intresset för tillfälliga anställningar har ökat lavinartat de senaste åren inte minst bland högutbildade. Interim är ofta synonymt med en viss frihet som idag är högst eftertraktad.

 

 

Frihet som drivkraft

 

En av de mest positiva aspekterna med gigekonomin är onekligen friheten det innebär att ta på sig flera kortare uppdrag istället för att gå till samma nio till fem jobb varje dag år ut och år in. Med gigs istället för långtidsanställning blir det möjligt att kombinera arbete och fritid på ett helt annat sätt. Det är helt upp till dig själv vilka uppdrag du vill arbeta med och när du vill vara ledig istället. Tack vare internet går det dessutom inom många yrken att arbeta precis var som helst. Den ökade friheten och variationen på uppgifterna är motiverande vilket är en trygghet för uppdragsgivaren.

 

 

Otrygghet med gigekonomi

 

Om gigs eller kortare uppdrag ger mer frihet finns det förstås även en del negativa aspekter. Det är något de flesta frilansare redan är välbekanta med. När ett uppdrag tar slut är det inte säkert att ett annat väntar runt hörnet. Något som kan leda till en stor ekonomisk stress. Precis som den traditionella arbetsmarknaden behöver den nya gig-arbetsmarknaden regleras och kontrolleras. Om gigekonomin är här för att stanna kommer det sociala skyddsnätet behövas ses över och anpassas. Att giga passar inte alla men det är inte heller alla yrken som berörs. Dagens nio till fem samhälle kommer inte att försvinna över en natt.

 

 Publicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL