En nutida klassiker är tillbaka!

Ett spel som det var riktigt hög press på under E3-mässan var den tredje delen ur Assassin’s Creed- sagan. Redan den 31 oktober i år kommer spelet att finnas på den svenska marknaden.

En ny trailer finns för allmän beskådning och mina förväntningar börjar nu bli riktigt riktigt höga.

”For freedom to rise, the oppressor must fall. Blood will be shed, sacrifices will be made, but the idea we all fight for will live on forever. Assassin’s Creed III shows us that the smallest action can spark the flame that ignites the revolution: a soldier fighting for his country; a priest struggling with his faith to follow his beliefs; a mother willing to kill to protect her children; a lone assassin, fighting for freedom and justice. The strongest weapon against tyranny is the will of the individual… it’s time to RISE.”

//Rapper Ted

65ba07add7a32f7b0a037f23