I och med årsskiftet 2019 så är den nya spellagen här och det råder nu nya regler och direktiv för hur man måste agera på den svenska spelmarknaden. Spelmarknaden är numera licens-baserad och endast de aktörer som ansökt och beviljats en licens har rätt att agera på den svenska marknaden. På så vis hoppas man att få bort alla oseriösa aktörer och säkra högre konsumentsäkerhet samtidigt som man ville få kontroll på en en tidigare okontrollerad marknad.

Lagen i korthet:

Alla som verkar på den svenska marknaden ska ha tillstånd – licens.
18 procent i skatt på den konkurrensutsatta sektorn, medan spel för allmännyttiga ändamål fortsatt är skattebefriat.
En licensinnehavare får inte erbjuda eller lämna erbjudanden om bonus annat än vid det första tillfället som spelaren deltar i ett spel.
En licensinnehavare har omsorgsplikt och ska skydda spelaren mot överdrivet spelande när det finns anledning för det. Licensinnehavaren måste även registrera den som vill delta i spel och fastställa dennes identitet innan spel får påbörjas.
Möjlighet ska finnas för spelare att stänga av sig från spel. Det kommer att finnas ett register hos Spelinspektionen över spelare för tillfällig eller permanent avstängning hos samtliga spelföretag.
Åldersgräns på 18 år för att få spela och en person under 20 år får inte ges tillträde på till ett casino.
Måttfullhet gäller vid marknadsföring av spel. Marknadsföringen får inte riktas till direkt till en spelare som har stängt av sig själv från spel eller som har blivit avstängd av en licensinnehavare.

För en mer utförlig beskrivning av vad lagen exakt innefattar så finns den sammanställd på regeringens hemsida.

För konsumenten

Lagen riktar sig alltså mot ett mer konsument fokuserat spelande där individens säkerhet och möjligheter mer läggs i fokus. Spelföretagen hade visserligen i viss mån redan påbörjat en sådan process, med exempelvis mer konsumentvänliga registreringar via BankID och snabbare inbetalningar och uttag, som ofta marknadsförs på sidor såsom http://snabbastcasino.se/ Trots ökat tryck på konsumentsäkerhet i den nya lagen så råder det dock fortsatt vissa oklarheter kring hur lagen ska tolkas och hur den kommer att påverka den svenska spelmarknaden i det långa loppet.

Oklarheter

I skrivande stund har 60 licenser beviljats till 60 spelbolag. Flera av aktörerna har även erhållit licens trots ett tveksamt förflutet. Trots tidigare domar i andra länder för bland annat penningtvätt och riktad marknadsföring mot avstängda spelare så har dessa bolag alltså erhållit en svensk spellicens. Spelinspektionen, tidigare Lotteriinspektionen, har i dessa fall inte bedömt de tidigare domarna som tillräckligt allvarliga för att motivera ett avslag. Istället har man beviljat en kortare licens på två år istället för fem för att kunna utvärdera resultatet därefter.

Om ett spelbolag skulle bryta mot den nya lagen så kan Spelinspektionen gå in och ta det berörda bolagets licens eller ge dem böter. I och med att lagen fortfarande är så pass ny råder det dock fortsatt många frågetecken om hur vissa delar av lagen ska tolkas. Hur ska spelbolaget exempelvis i praktiken motverka överdrivet spelande. Vad krävs och när ska Spelinspektionen gå in? Som i de flesta fall när det kommer till nya lagar så kommer det här att krävas domstolsprocesser för att få fram en praxis om vad som gäller.

Sammanfattning

Den nya spellagen är här och borta är alla oseriösa aktörer och konsumenten dikterar villkoren helt fritt! Nej, riktigt så enkelt är det inte. För gemene man har den nya lagen knappast hunnit påverka vardagen ännu. Visst har spelaren erhållit fler möjligheter att påverka sitt spelande och vägen mot ett mer användarvänligt spelande fortsätter. Lagen är dock fortsatt i sin linda och vissa oklarheter råder fortfarande, exempelvis vad som klassas som måttfullhet vid marknadsföring. Med tiden kommer dock dessa oklarheter at redas ut och agnarna skiljas ifrån vetet. Kvar har vi förhoppningsvis seriösa aktörer med ett starkare konsumentskydd där den fria konkurrensen på samma villkor får fortsätta att utveckla spelandet till det bättre.