Du har säkert märkt att elpriserna ökat markant det senaste året. Har du tänkt på att du vill investera inför framtiden och börja sänka dina elräkningar? Då kanske bergvärme eller solpaneler är något för dig. Här är några fördelar och nackdelar med respektive energikälla.

Bergvärme utvinner solenergi ur marken

Bergvärme gör att du kan börja spara pengar från första dagen systemet är installerat. Bergvärme höjer också värdet på ditt hus, vilket är en bra investering inför framtiden. 

Det är ett miljövänligt alternativ till direktel, eftersom det är ett potent sätt att ta tillvara på solenergi som lagrats i berggrunden.

Den enda negativa miljöpåverkan utgörs av den el som används för att driva bergvärmepumpen och kompressorn.

En annan positiv faktor är att bergvärme kan användas tillsammans med andra energikällor, som solceller.

Till nackdelarna hör att bergvärme är en stor investering, men även om du tagit ett lån till värmepumpen, borrningen och installationen så kommer du börja spara pengar på elräkningarna från dag ett.

Det måste kunna gå att borra ner till berget på din tomt, ofta mellan 100 och 250 meter. När detta inte är möjligt, och du har en stor tomt, så kan du istället försöka satsa på jordvärme. Jordvärmeslingan placeras bara någon meter under marknivå.

Tillstånd från kommunen behövs för bergvärme, men detta brukar inte vara något problem om inte flera av grannarna gjort många bergvärmehål på sina tomter.

Solceller på hustak är ett synligt exempel på att grön el är här för att stanna

Det finns många fördelar med solpaneler. Den producerar inget restavfall och är en av få energikällor som inte påverkar växthuseffekten med koldioxidutsläpp.

Solceller har en mycket lång livslängd och blir en allt vanligare syn i svenska villakvarter. Likt bergvärme är den initiala kostnaden med solpaneler hög, men eftersom du har möjlighet att sälja energiöverskottet så är det en mycket bra investering och du blir inte lika beroende av de mycket varierande elpriserna. Även solpaneler kommer att öka värdet på ditt hus.

Panelerna är i stort sett underhållsfria. En enklare kontroll av systemet bör göras ungefär vart femte år. Det viktigaste är att hålla ytorna fria från smuts och löv, men regn brukar oftast reglera detta automatiskt.

Tänk på att dina solceller inte bör skuggas av närliggande byggnader eller träd. För att få maximal effekt av solens strålar ska taket ligga i sydlig riktning, men det fungerar även att placera dem i sydvästlig eller sydostlig riktning. Dock ska du undvika montering i rakt nordlig riktning, eftersom detta inte ger lika hög elproduktion.

En annan viktig faktor att hålla reda på är att antalet soltimmar minskar markant under vintern. På sommaren kan solcellerna producera upp till sju gånger så mycket el som under vintern! Å andra sidan har solcellerna högre effekt vid låga temperaturer, så när solen väl skiner under vinterhalvåret så genereras gott om energi.

Producera grön el inför en osäker framtid

Oavsett vilken av dessa energikällor du väljer så kommer dina elräkningar att sänkas avsevärt. Och vem vet hur mycket elen kommer kosta i framtiden? Då kan det vara en trygghet att vara delvis självförsörjande. Speciellt inför den kommande vintern kanske du behöver se över din elförbrukning, kapa dina elräkningar och investera i grön el.