Nyare och senaste finansiella investeringsöversyner på aktiemarknaden


 

 

Med börsmarknaden avses offentliga marknadsplatser för utgivning, köp och försäljning av varor i aktier eller på börsen. En aktie (även kallad aktiehandel) är ett finansiellt instrument som symboliserar ett företags eller företags ägande och en andel av dess tillgångar och intäkter (vad det äger).

 

Aktiemarknaderna är den plats där enskilda och institutionella investerare kan köpa och sälja aktier i ett offentligt forum. Dessa börser existerar nu som elektroniska marknader. I takt med att köpare och säljare lämnar in order bestäms aktiekurserna av tillgång och efterfrågan på marknaden. Det är en plats där aktier utväxlas av börsnoterade företag.

 

Den viktigaste marknaden är att företag emitterar kapitalandelar till allmänheten i ett första offentligt erbjudande (IPO). Det är alltså platsen för aktie köpare och säljare. Tillsynsmyndigheten reglerar andrahandsmarknaden eller börserna. Om du vill lära dig mer om vad som händer på börsen är det alltid bra att följa sidor som Börskollen som täcker de senaste nyheterna inom finansmarknaden.

 

Hur fungerar aktiemarknaden?

Om du är rädd för att investera på aktiemarknaden är du inte ensam. Människor med mycket liten erfarenhet av aktieinvesteringar är antingen skrämda av den fasa som kännetecknar att den typiska investeraren förlorar 50 procent av sitt värde på sina portföljer, till exempel på de två björnmarknader som ägde rum under förra århundradet, eller blir bedrövade av “heta rekommendationer”. Det är därför inte oväntat att den investerande pendeln växlar mellan rädsla och girighet.

 

Den vanligaste och mest prioriterade aktiemarknaden

Ordet “aktier” är identiskt med gemensamma aktier, men det finns två stora typer av gemensamma aktier, eftersom deras sammanlagda marknadsvärde och handelsvolymer är mycket större kvantiteter än preferensaktiernas.

 

Vad är en börs?

Aktiemarknader är andrahandsmarknader där befintliga aktieägare kan handla med potentiella köpare. Det är viktigt att förstå att de börsnoterade bolagen inte köper och säljer sina aktier regelbundet (företag kan göra aktieköp eller emittera nya aktier, men dessa är inte dagliga transaktioner och förekommer ofta utanför ramen för en börs). Så när man köper en aktie på aktiemarknaden köper man den inte från företaget, utan från någon annan befintlig aktieägare. När man säljer sina aktier säljer man inte heller tillbaka dem till företaget utan säljer dem till någon annan investerare.

 

Investeringar i aktier och aktiemarknadsindex

Flera studier har visat att aktier under längre perioder ger en avkastning på investeringar som är bättre än avkastningen från varje annan tillgångstyp. Aktieavkastningen kommer från kapitalvinster och utdelningar. En kapitalvinst uppstår när man säljer en aktie till ett högre pris än det till vilket man köpte den. En utdelning är den del av vinsten som ett företag betalar till sina aktieägare. Utdelningar är en väsentlig beståndsdel i avkastningen.

 

Förutom enskilda börsmäklare är många investerare bekymrade över aktieindex (ibland kallade index) som återspeglar aggregerade priser för vissa olika börsmäklare, och rörelsen av ett index representerar nettoeffekten av varje beståndsdels rörelser.

 

Var ska vi investera?

Att investera pengar i konkurrenskraftiga vinster är alltid en smart idé. Aktiemarknaden är en sådan rutt där det historiskt sett finns en stark potential för att öka tillväxten och där avkastningen från andra investeringsmöjligheter har varit större. En långsiktig investering är ett bättre val än en kortsiktig investering på aktiemarknaden. Men det gör det inte bara möjligt för dig att öka vinsten, utan det ger dig också möjlighet att få utdelning som kan återinvesteras på marknaden och på så sätt öka vinsten. Det är därför alltid en god idé att göra skillnad i vinsterna, återinvestera utdelningen och göra kapitalvinster.

 

Hur handlas aktier (börser och OTC)?

De flesta aktier handlas på börser som New York-börsen (NYSE) eller NASDAQ. Aktiemarknaderna erbjuder i huvudsak marknaden för att underlätta köp och försäljning av aktier mellan investerare.

 

Aktiemarknaderna regleras av statliga organ, såsom säkerhet och utbytesprovision i Förenta staterna, som övervakar marknaden för att skydda investerare från finansiella bedrägerier och för att se till att valutamarknaden fungerar smidigt.

 

Även om den stora majoriteten av aktier  handlas på börser, handlas vissa aktier över disk (OTC), där köpare och säljare av aktier vanligen handlar via en handlare, eller “marknadsgarant”, som specifikt handlar med aktien. OTC-aktier är aktier  som inte uppfyller minimipriset eller andra krav på börsnotering.

 

 

Foto: Anna Nekrashevich/PexelsPublicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL