När byggprojektet är ett faktum


 

 

Hur kan ett byggprojekt se ut? Vad ska du tänka på och vilka är de viktiga faktorerna? Det och lite mer kommer du att hitta i det här inlägget.

 

 

Några vanliga exempel på byggprojekt följer här:

  • – Husbygge
  • – Bygg av garage
  • – Tillbyggnad
  • – Ombyggnad
  • – Renoveringar – både helhetliga och mindre sådana

 

 

 

Bygglov, planlösningar och arkitektritningar

 

Om du ska bygga ett hus, bygga till ett rum eller göra en ombyggnad behöver du först och främst bygglov. Den utges av kommunen och gällande regelverk kring den finns att läsa på Byggnämndens hemsida. Sådana typer av byggprojekt kräver också arkitektritningar som godkänns av kommunen, planlösningar och sist men inte minst en detaljerad och noggrant utförd planering.

 

Att starta ett byggprojekt, oavsett vad det kommer att innehålla kan kännas som en överväldigande uppgift. Med all rätt. Det är mycket dokumentation och delmoment som måste avstämmas. Som tur är finns det gott om erfarna byggföretag som kan vara till stor hjälp både när det kommer till det administrativa och det praktiska arbetet. Med andra ord erbjuds det helhetslösningar för dig som kund som inkluderar arkitektritningar, skaffandet av bygglov och själva utförandet av byggprojektet. Undersök marknaden väl innan du väljer en partner. Jämför gärna olika offerter innan du skriver under ett kontrakt med en entreprenör.

 

 

 

Den ekonomiska aspekten

 

Kostnaden för ett byggprojekt kan vara väldigt olika. Den bestäms av projektets storlek och dess svårighetsgrad. Att bygga ett hus kostar flera miljoner. Att bygga ett garage behöver inte kosta mer än några tusen, om det följer den allmänna standarden när det kommer till mått och utseende.

 

För dig som ska bygga är det av väsentlig betydelse vad projektet kommer att kosta. När du har en sådan beräkning framför dig bör du försöka besvara följande frågor:

 

  • – Har jag råd med projektet?
  • – Behöver jag ta ett banklån för att finansiera det?
  • – Kan jag avbetala lånet i enlighet med amorteringsplan?
  • – Har jag sparade medel och kan jag använda mig av dem?

 

 Publicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL