Företagande – saker att tänka på vid expansion


 

Företagarandan hänger tät i luften. I Sverige så har de senaste åren representerat en aldrig tidigare skådad takt av nystartade företag. Men som nyföretagare är det en hel del saker att tänka på. Och även den som är gammal i branschen kan behöva en påminnelse om vad som gäller. Därför har vi tagit en titt på vad du bör tänka på när ditt företag växer.

 

 

Internationellt sett så har Sverige ett förhållandevis stort antal företag. Det har gjort att landet har uppmärksammats inom ett flertal olika sektorer, och ofta presenterats som ett föregångsland när det kommer till att skapa bra förutsättningar för företagande. Fast när man väl har grundat sitt första företag så märker man inom kort att det är en hel del att hålla i åtanke när det kommer till såväl det juridiska som det administrativa. Men genom att göra rätt redan från början så kan man slippa många framtida bekymmer.

För att göra det så lätt som möjligt så har vi tagit en närmare titt på några av de saker som är väldigt viktiga, men som ofta förbises när det gäller nystartade företag. Om ditt företag har några år på nacken så kan du även se det som en liten påminnelse om vikten av att ha koll på läget. Vi har därför valt att titta på vad som gäller när man tar steget till att bilda aktiebolag, samt vad man bör tänka på när det kommer till skattefrågor och allmänna villkor.

 

 

Aktiebolag: En given del av expansionen

Det är väldigt vanligt att man startar sin verksamhet som enskild firma. Denna företagsform är nämligen en av de allra vanligaste när det kommer till småföretag. Och det är inte särskilt konstigt. En enskild firma är helt enkelt administrativt enklare och man slipper den dubbelbeskattning som kommer med andra företagsformer. Men det är inte alltid positivt. När man driver verksamheten som enskild firma är man nämligen själv juridiskt ansvarig för allt som företaget gör. Såväl när det gäller lån som avtal och inköp.

För att helt och hållet separera den privata och den företagsmässiga väljer många däremot att starta aktiebolag. Det blir även ett logiskt alternativ när omsättningen väl ökar eller när det börjar bli dags att anställa. Men när det kommer till aktiebolag så är det även vanligt att man delar på företagets ägande mellan sig själv och flera personer. Kanske väljer investerare att köpa en del av verksamheten.

Vill man se till att bevara särskilda rättigheter eller begränsa ägandet till en viss krets så är det en bra idé att överväga ett aktieägaravtal. Med ett sådant kan man få avsevärt mycket mer kontroll över verksamheten, och det är ett vanligt sätt att säkerställa att man inte tappar inflytande. För utan aktieägaravtal så är det i princip fritt fram för varje delägare att förfoga över de rättigheter som kommer med aktieägandet. Alltför många grundare har fått se sina företag förändras i stäv med deras egen vilja, endera genom aktieförsäljning eller genom interna konflikter delägarna emellan.

Med hjälp av en jurist så kan du utforma ett aktieägaravtal som säkerställer att företaget alltid kommer att drivas i enlighet med den ursprungliga inriktningen som du som grundare anser bör gälla. Helt klart en bra idé för alla som har tagit, eller planerar att ta, steget mot att bilda aktiebolag.

 

 

Avtal och kunder: Ordna en stabil grund

Oavsett om man sysslar med försäljning av varor eller tjänster så är det viktigt att allting går rätt till. Särskilt när det gäller det avtalsmässiga. Ofta så missar man däremot att se till att de allmänna villkor som man väljer att tillämpa är tillräckligt omfattande och heltäckande för att gardera företaget mot oväntade händelser och problem. Dessa villkor är nämligen såväl komplement till eventuell konsumenträttslig reglering som gäller som avgörande i samband med avtalsslut mellan företag.

Därför är det alltid en bra idé att lägga lite extra krut på att säkerställa att de allmänna avtalen är utformade på ett sådant sätt att de bevarar företagets intressen samtidigt som de tydliggör för kunder exakt vad som gäller. För det är nämligen ofta dessa villkor som man kommer att behöva luta sig tillbaka på vid en eventuell tvist. Att ha otydliga villkor är därför sällan en bra idé.

 

 

Skattefrågor: Vad gäller?

När det kommer till skattefrågor så kan det vara en hel del att hålla reda på. Såväl när det gäller själva företagsskatten som momsen. Det kanske allra vanligaste misstag som många gör är att lämna felaktiga uppgifter, ofullständiga uppgifter eller helt enkelt glömma att lämna in företagets deklaration. Detta kan resultera i såväl påminnelseavgifter som skattetillägg. Och har man drabbats av ett skattetillägg så är det viktigt att snarast möjligt lämna in en rättelse. Då är det nämligen, i vissa fall, möjligt att få tillägget hävt. Huruvida detta är möjligt beror däremot på förutsättningarna i varje enskilt fall. Genom att ta hjälp av en skattejurist så kan du minimera riskerna för att drabbas av tillägg, och även säkerställa att ett eventuellt tillägg hanteras på bästa möjliga sätt. För ofta är det små administrativa missar som leder till oväntade skatterelaterade utgifter.

 

 

Måste det vara krångligt?

Företagande är både kul och utmanande. Men det kan även vara riktigt svårt att veta vad som gäller. Därför bör man alltid kontakta en jurist för att säkerställa en genomgång över vad som egentligen gäller. I många fall så kan detta göra att man slippa framtida problem. Och att låta en jurist sa över saker och ting bör definitivt ses som en investering i företagsverksamheten. Det lönar sig sällan att se mellan fingrarna när det gäller det juridiska.

Särskilt viktigt blir det i samband med att man väljer att utöka företagets verksamhet. För det är knappast någon hemlighet att juridiken blir mer viktig desto mer omsättning och desto fler personer som är engagerade i företaget. Speciellt när det kommer till aktiebolag. Men med lite planering så är vi övertygade om att du kommer att fortsätta se företagandet som en både spännande och utmanande resa.

 

 Publicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL