Att sätta prislapp på ett bolag – den viktiga företagsvärderingen


 

 

Företagsvärdering är en viktig del i försäljningen av ett bolag, men också inför banklån, investeringar och nya delägare. Hur ser man till att det blir en gynnsam affär? Här får du reda på hur man sätter en rättvis prislapp på ett bolag.

 

Inför köp, försäljning och investering i företag behöver man sätta ett pris på företaget i fråga. Det kallas företagsvärdering och betyder att man uppskattar ett rimligt ekonomiskt värde på verksamheten. Oftast rör det sig om ett aktiebolag som står inför en försäljning eller investering.

 

När är rätt tid att sälja?

För att få bästa möjliga pris för företaget finns vissa punkter att tänka på. Organisationen behöver vara under kontroll, det ska finnas nyckeltal att tillgå och tillväxten ska helst vara bra. Har du nya satsningar på gång i bolaget och kunder på ingång kan det också driva upp värdet.

 

Fördelar med professionell företagsvärdering

När du ska få ditt bolag värderat finns många fördelar med att anlita experthjälp som ger dig en kvalificerad bedömning av priset. Det finns tjänster online genom vilka man kan få en värdering, men den blir varken lika trovärdig eller precis jämfört med riktiga experter.

 

En expertvärdering gör att det går smidigare att komma överens om priset på företaget vid en affär. Både köpare och säljare kan tydligt se vilka argument som ligger bakom siffran på prislappen.

 

Säkerställa en oberoende värdering

Något att hålla utkik efter är också att företagsvärderaren har en antikorruptionspolicy vilket tryggar en opartisk och rättvis värdering. Nielsen Företagsvärdering i Sverige och Nielsen Valuation Oslo AS i Norge har en sådan policy. Hos dem genomför experterna en rad steg i processen att sätta pris på ett företag, med bland annat intervjuer och noggrann besiktning av hur verksamheten ser ut.

 

Hur en företagsvärderare jobbar

En företagsvärderare tittar på hur branschen i stort ser ut och vilka affärsrelationer som bolaget har. Man använder sig av rutiner och dokumentation för att bland annat analysera vilken potential som finns och eventuella risker.

 

Kriterier för att värdera ett företag:

  • Branschen, hur den ser ut i nuläget.
  • Företagets historia. När har det gått bra? När har det gått mindre bra?
  • Risker som bolaget skulle kunna ställas inför.
  • Hur framtidsprognosen ser ut.
  • Möjligheten till tillväxt och fler kunder.

 

 

Koll på marknaden

I värderingsprocessen använder man olika metoder, som kassaflödesvärdering, avkastningsvärdering, relativvärdering och substansvärdering. Huvudsaken är att med en kombination av parametrar få fram ett rättvist pris. För att kunna nå dit krävs bred kompetens och bra kunnighet om hur marknaden ser ut.

 

Det är med andra ord ingen vidare bra idé att förlita sig på egna gissningar för att komma fram till ett pris. Då är risken övervägande att prisbilden blir helt skev. Även om marknaden skulle vara het och suget efter att köpa företag stort, så är det långt från en garanti att du får bra betalt för bolaget utan en skicklig bedömning av expert.

 

Att hitta en köpare till bolaget

Om syftet med värderingen är att sälja så återstår det sedan att hitta en köpare som känns rätt för att driva bolaget vidare. Ett smart sätt är att skanna sitt nätverk för att genom kontakter hitta potentiella köpare och investerare.

 

Foto: Sora Shimazaki/PexelsPublicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL