Jobba på distans, en säkerhetsrisk under Covid-19


 

 

I det rådande världsläget kommer hot inte bara från fysiska virus. Med en majoritet av Sveriges kontor helt eller till viss del stängda och med ett ökat antal arbetstagare som väljer eller tvingas utföra sitt jobb på distans, har även cyberattacker och hoten på internet ökat.

 

Ökande cyberattacker under pandemin
Redan under de första veckorna i mars kunde man se en markant ökning av angrepp mot företags och organisationers nätverk. Branschrapporter visar på att det ännu finns stor okunskap gällande cybersäkerhet och att detta, i kombination med fler virtuella arbetsplatser, är vad hackare utnyttjat under pandemin. Vissa driftstopp hos organisationer kan förstås vara rent samhällsfarliga, medan en cyberattack som resulterar i driftstopp kan kosta företag upp mot en halv miljon kronor i timmen. Både USA och Storbritannien har varnat för cyberattacker mot forskningsinstitutioner och hälsomyndigheter, attacker som enligt Storbritanniens utrikesminister har stöd av utländska statliga aktörer. Man menar att attackerna aktivt riktat in sig på organisationer som hanterar pandemin på både nationell och internationell nivå, utan att nämna vilka länder attackerna har koppling till.

 

 

Se över säkerheten på arbetsplatsen
I det rådande läget bör man därför vidta extra säkerhetsåtgärder både på en privat nivå samt som organisation, för att skapa säkrare arbetsplatser, säkrare kommunikation och minska risken för cyberattacker. Detta bland annat genom att utbilda sig själv eller sin personal, skapa beredskapsplaner för att minska långa driftstopp, undersöka svagheter i sina nätverk och att surfa säkrare med VPN.

 

CERT-SE och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnade tidigt efter Coronapandemins utbrott i Sverige för så kallande phishing-kampanjer som skapats för att se ut som genuina mejl från hälsoorganisationer eller myndigheter, till exempel polisen. Det är enligt CERT-SE vanligt att avsändare av skadliga mejl utnyttjar krissituationer och den oro som många upplever under eller precis efter en kris. Genom ovissheten och den oro som lätt uppstår under till exempel en pandemi, när information sprids snabbt och inte alltid är pålitlig, tenderar många att bli mindre aktsamma när det kommer till att öppna mejl från okända avsändare eller mejl som man av annan anledning och under vanliga omständigheter varit tveksam till att öppna.

 

 

Undvik misstänkta mejl under krisen
Tips för att surfa säkrare både privat och på jobbet är att alltid vara kritisk när det kommer till avsändaren, att kontrollera mejladressen noga för att se om den stämmer överens med företaget eller organisationens URL, att undvika att klicka på bifogade filer, bilder och länkar i meddelandet om man är osäker, samt förstås att aldrig lämna ut personliga uppgifter, bank- eller kortuppgifter via mejl. Dessa tips kan verka fundamentala, men ändå har många tusen lurats av mejl som ser ut att komma från WHO med information om nya fall av COVID-19 i närområdet, efter att ha interagerat med länkar och bilder imeddelandet.

 

Med dessa enkla tips kan man jobba säkrare från kontoret, hemifrån, eller när man arbetar på resande fot och ansluter till publika nätverk på flygplatser, hotell, caféer eller coworking-kontor under pandemin.

 

 Publicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL