Allakando satsar på digitala studiecoacher


 

 

Allakando satsar på digitala studiecoacher

I tider av distansundervisning så är det viktigare än någonsin att elever får hjälp och stöd att planera sina studier. Allakando läxhjälp satsar därför mycket på att vidareutbilda sina lärare – så att de ska fungera som digitala studiecoacher nu när de fysiska klassrummen på många håll stängt ned.

 

Regeringen har rekommenderat gymnasieskolorna och vuxenutbildningen att övergå till digital undervisning. Det innebär att elever på mycket kort tid, har fått ställa om från en verklighet där man går till skolan och har fysisk undervisning varje dag, till att skolorna gått över till att jobba helt digitalt. Hur den digitala undervisningen ser ut är upp till skolornas huvudmän och det ser därför väldigt olika ut runt om i landet. Det kan vara svårt för många elever att hitta nya fasta rutiner för hur studierna ska bedrivas, då man inte längre har några fasta tider att förhålla sig till eller en skolbyggnad att vistas i. Det är därför viktigt att eleverna ges möjlighet att hitta nya rutiner så att de kan klara av sin utbildning, trots de ändrade förutsättningarna. Allakando har sedan 2007 bedrivit läxhjälp och företaget hjälper 26 000 elever årligen och har också lång erfarenhet av att arbeta med undervisning på distans – under devisen att alla elever kan mer än de tror. Nu gör Allakando förändringar i sitt koncept så att alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt – även om det för samhället är en prövande tid just nu.

 

Digital studiecoach – både läxhjälp och studieteknik

Allakando är besjälade av att hjälpa eleverna med att förbättra sina studieresultat och få de att inse att alla kan mer än de tror. För att uppnå detta kombinerar Allakando traditionell undervisning, i sin läxhjälp, med metoder och tekniker för att eleven ska inse sin potential och få förbättrat självförtroende. Allakando läxhjälp satsar nu också på att konkret hjälpa eleverna med studieteknik nu när mycket undervisning sker på distans – så att eleverna kan fortsätta sin kunskapsutveckling som planerat. Det handlar om att eleverna ska tro på sig själva och sina förmågor och ge de möjligheterna att klara av sin skolgång – vilket ger en otroligt bra grund för eleven att uppfylla sina drömmar resten av livet. Det finns även andra aktörer som jobbar med läxhjälp såsom SmartStudies.

 

Undervisning i alla ämnen

Det vanligaste är att elever behöver läxhjälp i kärnämnen såsom matematik. svenska och engelska. Men Allakandos erbjuder inte bara mattehjälp, utan även läxhjälp i grundskolan och gymnasieskolans alla ämnen.

 

Privatlärare som kan ämnet och pedagogiken

Allakandos privatlärare är välmeriterade och besitter djupa kunskaper i de ämnen de undervisar i. Många är studenter på universitet- och högskolor och har själva läst den kurs som eleven den ska undervisa, behöver läxhjälp i. Allakando ställer vidare mycket högra krav på de som ska anställas och en omfattande referenstagning och bakgrundskontroll görs, samt flertalet tester, innan mattelärare får anställning.

 

Flexibla upplägg

Allakando skräddarsyr sin studiehjälp utifrån de önskemål som kommer från familjerna. Det finns möjlighet att få läxhjälp fysiskt eller på distans, många timmar eller få timmar. Du kan få läxhjälp oavsett var du bor i Sverige, Allakando har lärare över hela landet. Vill du veta mer om Allakandos mattehjälp online, klicka här.

 

 

 

 

Foto: Pexels

 Publicerat:
Redaktionen

Relaterat
Det finns inga relaterade artiklar


NULL