Enligt mediehuset Fanzingos nya unika granskning av nyhetsmedier är det nästintill omöjligt att få uppmärksamhet om du är ung, har något positivt att säga eller vill berätta om forskning. De senaste årens nyhetsrapportering har präglats av negativa nyheter, med oro och rädsla kopplat till covid19, kriminalitet och politiska utspel.

Fanzingo har under 2019, 2020 och 2021 analyserat 1700 nyhetsinslag från TV4, SVT och SR i syfte att ta reda på vad som får mest plats, och vad som osynliggörs i svensk riksmedia. Nu släpps stora delar av materialet i en ny rapport som heter “Nyhetskoden”.

– Vår rapport Nyhetskoden visar att nyhetsmedier bidrar till att vi får en felaktig bild av det som sker i vårt samhälle, säger Ellen Tejle, vd på mediehuset Fanzingo som står bakom rapporten “Nyhetskoden”.

“Nyhetskoden” visar bland annat:

– Mest utrymme i riksnyheter får covid19, politik och kriminalitet. Och hälften av alla nyhetsinslag anspelar på känslor som oro och rädsla.
– Minst plats får nyheter som handlar om miljö, utbildning och forskning. Minst plats får också nyheter av positiv karaktär, som bara får 8% utrymme.
– Unga personer (25 år eller yngre) får nästan aldrig komma till tals i medierna (4%), och när de omnämns så handlar 44% av nyhetsinslagen om att unga är förövare eller brottsoffer.
– I april 2020 handlade 84% av alla nyhetsinslag om covid-19, dvs enbart 1-2 andra nyheter handlade om något annat.
-Nyheter från förorten handlar nästan uteslutande om kriminalitet (83%).
-Dödligt våld, våld och terrorbrott står för majoriteten av brottsrapporteringen i nyhetsmedia (63%). I verkligheten mindre än 1% av rapporterade brott relaterade till dödligt våld.

– Det finns ett överdrivet fokus på vissa brottskategorier i nyhetsmedia, och en ökad rapportering av exempelvis dödligt våld kan ge sken av att det sker i mycket större utsträckning än vad som faktiskt är fallet, säger Jenny Forsman Lindeborg, kriminolog som medverkat med analys i Nyhetskoden.

Nyheter är avgörande för vilka ämnen och händelser som människor bildar sig en åsikt kring. Har skapas och förmedlas bilden av vårt samhälle. Därför tycker Fanzingo att det är viktigt utifrån ett demokratiskt och socialt hållbart perspektiv att medias nyhetsrapportering tar ansvar för att bredda sin rapportering.

Fanzingos fem krav till landets nyhetsredaktioner är baserade på rapporten Nyhetskoden:

1. ÖKA MEDVETENHETEN
Nyhetsredaktionerna har ett ansvar att inte bidra till fördomar och diskriminering i samhället. Mät och räkna det innehåll som produceras för att upptäcka och ta ansvar för skev representation och stereotypa skildringar.

2. FÖRNYA VAD SOM ÄR NYHETER
Nyheter är mer än ett frosseri av det värsta som hänt under en dag. Våga utmana vad som är en nyhet, bryt den vanliga dramaturgin och leta efter nya berättelser och vinklar – vi vet att de finns.

3. BREDDA VEM SOM FÅR TALA
Prata inte bara om utan med, genom att bredda vilka som får talutrymme. Låt människor vara en del av berättelsen om sig själva, sin plats och sin omvärld.

4. ARBETA MED KONSTRUKTIVITET
Vi efterlyser konstruktiva nyheter där det finns utrymme att presentera problemlösningar och sätta statistisk i ett sammanhang över tid. Detta bidrar och till att motverka nyheternas oproportionerliga fokus på oro och rädsla.

5. HA FLER PERSPEKTIV I JOURNALISTKÅREN
Inventera kompetenserna på redaktionen och rekrytera aktivt för att få en bredd av erfarenheter och perspektiv. Avsätt tid och resurser för att skapa förutsättningar till förändring!

Fanzingo verkar för fler demokratiska, inkluderande och representativa medier. De producerar film, tv, radio, podd, text och musik med och av underrepresenterade målgrupper. Verksamheten drivs av en oberoende, opolitisk stiftelse. Huvudkontoret ligger i Alby, Botkyrka Kommun.