60361bd489c0ae51e83f60c2
Dödfödd släpper nya EP:n “Att Födas”


Andra delen i ett samlingsepos från Dödfödd med beats & rap från hela tre decennium.

 

 

Idag släpper Dödfödd “Att Födas” den andra EP-releasen av fem på On Axis Recordings. All musik är producerad av Dödfödd själv.

 

 

 

Del 2 i Dödfödds Saga Aeterna Att födas tar vid där Prolog slutar och är uppdelad i två delar, en första del som behandlar hur en musikskapare finner sitt uttryck, föds som artist, genom snåriga experiment, sökande felsteg, ofullständigheter som ändå kommer igenom som färdig musik, där skador i materialet bejakas istället för att klippas bort och ut. Det är ärlig musik, rak och oförsonlig, smutsig och tung. Denna del löper över skivans fem första spår.

 

Plattans andra del, och avslutande tre spår, behandlar det som Saga Aeterna som svit i stora delar handlar om, livet som berättelse och representationen av olika former av berättande. Denna del är en trilogi, Hämndens ängel, och följer en serie händelser som återges utifrån berättarjagets egna fragmentariska minnesbilder, där stora delar av den övriga kontexten är utlämnad. Detta eftersom den som berättar, som vi hör minnas, redan är införstådd själv med, hur miljöer och annat ser ut. Det är oklart för lyssnaren i vilken tid vi rör oss i. Det hallucinatoriska drama som utspelas är icke desto mindre spännande för åhöraren att följa, allt ifrån trilogins ödesmättade början i Spiritus, till den frätande utvecklingen i Svavel Magus och över till den destruktiva avslutningen i Malus Terminus.

 

Allt som allt handlar hela skivan om att födas, både fysiskt och psykiskt, att lämna gamla begreppsvärldar och omfamna nya, att våga kasta sig ut och kanske gå under, att se tillbaka och blicka framåt. All musik är producerad av Dödfödd själv.

 

Mer info – http://www.on-axis.com

 

 

 

 Publicerat:
RedaktionenNULL