"Det handlar inte bara om att ha någon, utan också om att betyda något för någon...hjälpa andra."

Alle behöver en familj, antingen om det är blod- eller vänskapsband. I sin nya videoblogg reflekterar Big Sean om sina närmaste till bilder från hans resa från Detroit och ut i resten av världen.

6412e4b25c415800cc0e8973