Vill med detta inlägg bemöta och kritisera innehållet i en nyhetsnotis som publicerats av TT, Tidningarnas Telegrambyrå, under måndagen gällande Kingsizegalan 2015. (samt vidare av Metro och ett stort antal dagstidningar via prenumerationstjänst där artiklar publiceras per automatik på respektive webbsidor)

I synnerhet gäller detta följande text/citat där TT adderat information utan faktakontroll, som jag anser vara felaktig och missvisande:

“Kingsizegalan har tidigare år fått kritik för att vara mansdominerad, en trend som ser ut att hålla i sig även i år. Bland de 28 nominerade i huvudkategorierna årets låt, album, grupp och artist är bara tre kvinnor.”

Etablerade mediehus har under flera år, fortsatt att plantera sina förutfattade meningar och generaliseringar om en kulturyttring/genre (svensk hiphop) och har vid upprepade tillfällen indirekt kritiserat Kingsizegalan som “kvinnofientlig”. Detta är felaktigt då Kingsize Magazine och Kingsizegalan aktivt arbetar med genusfrågor och en ambition för jämn könsfördelning på flera områden utifrån de möjligheter vi har att påverka. I sammanhanget glöms ett antal viktiga nyckelfrågor bort:

1.  Kingsizemagazine.se/Kingsizegalans främjande av kvinnorepresentation i femton andra kategorier samt med liveuppträdanden under tidigare galor.
2. nomineringsprocessens avgränsningar med kravet på album/EP-release för musikgalor, i en smal musikgenre som hiphop, gör tyvärr att kvinnorepresentationen är lägre än i andra genrer.
3. att låg kvinnorepresentation är ett strukturellt problem för musikbranschen/hiphopgenren i stort som åligger skivbolag, arrangörer och så klart även media att arbeta aktivt med.

Jag har således kontaktat TT:s redaktion med nedanstående kritik/frågeställning gällande ovanstående, som ännu är obesvarad från deras håll.

Under de tre upplagor av Kingsizegalan (2013, 2014 och 2015) där jag agerat juryordförande vad gäller nomineringar till Kingsizegalan har en fråga/kritik varit återkommande; kvinnorepresentationen bland de nominerade inom hiphopgenren. Denna kritiska granskning är något vi generellt sett välkomnar, uppmuntrar och själva medialt täcker i flera olika sammanhang (Jämställd Festival, FAM, Fatta, Femtastic etc.). Dock har denna ”granskning” av Kingsizegalan och dess nominerade från flera medier har enbart baserat sig på en snabb överslagsräkning för att se antalet kvinnor och män bland de nominerade, utan att på något sätt väga in en rad avgörande faktorer i analysen av densamma. Senast i raden av artiklar som ifrågasätter kvinnorepresentation på galan kommer nu från Tidningarnas Telegrambyrå (TT), som i en nyhetsnotis via sina kanaler publicerats i ett stort antal dagstidningar, uppger att antalet kvinnor endast är en bråkdel av de nominerade (i de 6 kategorier som inkluderades i pressmeddelandet av totalt 21). Förvisso stämmer det rent matematiskt att så är fallet men genom den typ av slutsats TT-notisen påvisar, så förvanskas fakta när man helt sonika bortser från tre avgörande aspekter i sammanhanget;

Kingsizemagazine.se/Kingsizegalans främjande av kvinnorepresentation i femton andra kategorier samt under tidigare galor, nomineringsprocessen och kravet på albumrelease och detta som ett strukturellt problem för musikbranschen i stort.

 

Det är beklagligt ur en kvalitetsaspekt publicistiskt att TT väljer att bekräfta gängse föreställningar om en musikgenre/kultur som ofta får utstå kritik enligt förutfattade meningar, utan att gräva djupare i det pressmeddelande man emottog tidigare idag. Om TT hade granskat pressmeddelandet mer noggrant och hade gått vidare enligt hänvisning till ytterligare femton kategorier så hade denne kunnat identifiera ett antal nominerade med stor symbolisk betydelse för kvinnorepresentationen på den svenska hiphopscenen (Cleo, Silvana Imam, Linda Pira/Ladies First, Kumba, Rosh, Yarah Bravo, Femtastic Youth, klubbnominerade Syrran, DJ-nominerade Håll Käften och Dansa och Sugar Cane samt Eka Scratch, soul/r&b-nominerade Mapei, Seinabo Sey, Snoh Aalegra, Ametist Azordegan med flera).

Det reella arbete Kingsizegalan lägger ner för att på olika sätt främja kvinnorepresentation både redaktionellt samt via galaformatet förminskas till att bli en nyhetsnotis som bygger på lösa antaganden och bristande bakgrundskontroll. Att krasst konstatera att Kingsizegalan inte nominerar fler kvinnor är att grovt förenkla och påvisar endast en bristande förståelse för den svenska musik/hiphopscenen och ett galaformat där vi agerar under särskilda betingelser, som jag kommer beskriva nedan gällande nomineringsprocessen.

Redan vid 2013 års Kingsizegala arbetade vi aktivt för att uppmärksamma det feministiska artistnätverket Femtastic. Kollektivet framträdde live med tio (!) kvinnor på scen – en låt som kritiserade patriarkala strukturer inom musikbransch/samhälle. I media omnämndes detta inte nämnvärt trots att man annars är snabba att kritisera bristande kvinnorepresentation. Vid Kingsizegalan 2014 i februari uppträdde ett stort antal kvinnliga akter/artister när man stod för framträdanden under sex av galans totalt tio liveuppträdanden. På scen stod då Sabina Ddumba, Rawda, Etzia, Cleo & Kristin Amparo, Silvana Imam och Kajsa Grytt (med Timbuktu och Kartellen). Under galan prisades bland annat Klubb Femtastic, FATTA och Linda Pira och den kvinnliga graffitikonstnären Blue, något som omnämndes ibland annat Aftonbladet som ”Queensizegalan” (i positiv bemärkelse). Kingsizegalan arbetade även aktivt med att få med än fler kvinnor på scen under processen att boka artister till galan (som t.ex. Mapei, Syster Sol, Yarah Bravo och Serengeti) men av olika orsaker kunde de inte närvara/uppträda. Vem som helst är välkommen att kontakta dessa artister för att kunna bekräfta förfrågan att uppträda på Kingsizegalan 2014.

Till kommande gala 2015 kan vi av förklarliga skäl inte avslöja några detaljer om uppträdande artister men att vi i genomgående arbetat aktivt för att ha en jämn könsfördelning på scen.

När det gäller nomineringsprocessen att nominera till en gala förekom det både förra året samt i år missförstånd gällande statutet för galan (helt och hållet avgörande för hur man tolkar antalet nominerade och representationen av dessa). Statutet finns att läsa på Kingsizemagazine.se, i samband med att vi lanserade de nominerade idag. För att nominera artister till en musikgala och de respektive kategorier man inkluderar brukar det vara kutym med album-krav. Detta har vi angett i statutet (en princip som även svenska och internationella musikgalor arbetar utefter) då det i sammanhanget bör handla om en särskild insats under det gångna musikåret. I dagens digitala flöde med musik online blir ett urval baserat på singelsläpp en omöjlighet att hantera i ett galaformat. Dock har vi inför 2014 års gala ytterligare breddat urvalet till skillnad från andra musikgalor, genom att nominera även för EP-releaser. För att ytterligare uppmuntra kvinnor att ta kliv framåt har vi även undantagit kategorin ”Årets Genombrott” där det krävs singelrelease för att nomineras. När det gäller våra respektive musikkategorier där juryn fått rösta kan jag med säkerhet säga att vi upptagit SAMTLIGA releaser/släpp av kvinnor inom hiphopvärlden som har kommit till vår kännedom under 2014. Det gäller både releaser från skivbolag och independent-releaser, som uppfyller album/EP-krav.

Om TT (eller någon annan för den delen) kan nämna en eller flera specifika namn på kvinnliga artister + album/EP-release som vi medvetet/omedvetet skulle ha förbisett för nominering till Kingsizegalan 2015 tar jag välkommet emot det och kommenterar detta omedelbart. Att det inte finns fler kvinnliga hiphop/rap-artister är beklagligt men gäller tyvärr även på en internationell hiphopscen där andelen kvinnor är låg. Dock ser vi att tendensen inom den svenska hiphopscenen är att kvinnor är på frammarsch, något vi applåderar.

Att kvinnorepresentation är ett strukturellt problem i musikbranschen, och i synnerhet hiphop, är en fråga att lösa som vilar på ett antal olika aktörer på hiphopscenen (både i Sverige och internationellt).  Kingsize Magazine och Kingsizegalan kontrakterar inte artister eller ger ut musik och har naturligtvis inte möjlighet att tillhandahålla artister med inspelningsstudios, rådgivning, struktur och kunskap för att få ut sin musik via digitala kanaler (även om vi i samarbete med Universals musiktjänst Spinnup haft en kampanj för aspirerande artister att nå ut med sin musik, oavsett kön) . Kingsize Magazine och Kingsizegalan kan naturligtvis främja och uppmärksamma kvinnliga artister vilket vi gör men det är främst ett ansvar som vilar på skivbolag, bokningsbolag, konsertarrangörer, managementbolag, produktionsbolag och en rad andra aktörer i musikbranschen. Gemensamt. Kingsize Magazine eller Kingsizegalan kan omöjligt få bära ”hundhuvudet” för ett problem som ett stort antal aktörer bör samverka kring, i syfte att arbeta för de positiva och upplyftande kvinnliga hiphopartister som är aktiva och ger ut musik i etablerade kanaler samt har ett politiskt laddat och stärkande budskap för kvinnor runt om i landet.

Även om artiklar eller nyhetsnotiser på ämnet avser att erbjuda en “kritisk granskning” (även om det knappast kan bli särskilt uttömmande i nyhetsnotisernas snuttifierade värld med två meningar) så är det ur en publicistisk aspekt avgörande att man inte förvanskar information som kan vara av största vikt för att måla en korrekt helhetsbild. Särskilt när det gäller en så pass viktig fråga för oss, som arbetet för att främja kvinnorepresentation inom svensk hiphop.

/ Tobias Carlsson

Juryordförande för Kingsizegalan och chefredaktör för Kingsize Magazine