Bemöter med detta blogginlägg en del rykten och felaktiga påståenden som förekommer gällande Kingsizegalan i sociala medier.

När det gäller det ekonomiska och sponsormodellen vi arbetar utifrån så finns det ingen sanning i att någon enskild tjänar storkovan på Kingsizegalan. Faktum är att vi har långt FÄRRE sponsorer i år än t.ex 2012 när ni uppträdde/vann vid första upplagan av galan. Om man sätter sig in i arbetet bakom, dvs att “producera en gala”, så finns det stora kostnader inblandade för att skapa ett galaarrangemang. Eftersom Kingsize INTE har finansiering av skattemedel (P3 Guld) eller royaltyintäkter (Grammis), så behövs sponsorer. Kostnader inbegriper t.ex att bjuda 300 nominerade + uppträdande artister på 3-rättersmiddag (bara där ca 100.000 kr) och utöver det projektledning, teknik, marknadsföring och AD/design/röstningsapp m.m. Utöver de middagsinbjudna det så bjöd Kingsize t.ex förra året även in ca 300-400 personer med koppling till artister/hiphopscenen, att gå helt gratis på galan.

Att flera kategorier fallit bort har en enkel förklaring, något vi förenklat valt att kalla produktionstekniska orsaker. Det handlar konkret om att galan tidigare år har var för lång tidsmässigt för TV-format och besökare på plats (3 timmar förra året). För att korta ner galan tidsmässigt har både kategorier och antal uppträdanden blivit färre. Ambitionen har under höstens förberedande arbete med Kingsizegalan har varit att ha med Graffiti- och Dans-kategorierna då vi haft kontakt med Graffitifrämjandet samt Streetstar för att ta fram kandidater till kategorierna. Slutligen togs tyvärr beslut att ta bort ett antal kategorier – då föll det på dessa där vi haft minst antal röstande läsare tidigare år. Beklagligt men tvunget tyvärr, utanför vår kontroll. Detta ENDAST pga att vi varit tvungna att korta galan tidsmässigt. Vår ambition är att kunna återinföra dessa kategorier framöver.

Att artister upplever sig förbisedda är tyvärr något som galaformatet ger upphov till (oavsett om det är KSG, Grammis, P3 Guld eller andra galor). Till Kingsizegalan har vi upptagit 25-30 st svenska hiphopalbum till förnominering för “Årets Album”, som röstats fram till endast 7 kandidater. När en jury röstar så ger det allt som oftast upphov till att ett flertal skivor faller bort i processen, något som så klart beror på medlemmarnas subjektiva uppfattning, och inte representerar Kingsize Magazine eller någon enskild persons godtyckliga smak och tycke.

I egenskap av ansvarig redaktör och juryordförande har jag inför årets gala en större transparens, något jag själv förordat och vill medverka till. Ordet och frågan är öppen i kommentarsfältet nedan. Väl mött!

65ba07add7a32f7b0a037f23