62ecc92f37b61a70cf0bee62

62d7e7e97b2718d296030a52

Rapper Ted recenserar Twisted Metal

” Twisted Metal fullständigt piskar handkontrollen till det allra yttersta”