Användarvillkor och insamling av data

 

 

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av HKM Media Group står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

 

 

Om HKM Media Group, våra webbplatser och denna Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av HKM Media Group AB, org.nr 556513-0886, Näbbtorgsgatan 2, 703 23 Örebro. HKM Media Group i Sverige ger ut ca 30 olika titlar – se komplett lista på vår hemsida – och levererar läsglädje till över 1 miljon svenskar varje månad. HKM Media Group AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) och du kan gå in på Datainspektionen.se och läsa mer om vad GDPR innebär för just dig.

Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik domän, exempelvis nöjesguiden.se eller kingzisemag.se. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan, ligger samlade under en specifik domän.

Vi kan erbjuda dig möjlighet att ansluta till våra webbplatser eller att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och HKM Media Group är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

 

 

Samtycke

Genom att du registrerar dig på någon av HKM Media Group webbplatser, fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till HKM Media Group, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

 

 

Om Cookies

HKM Media Group och våra serviceleverantörer använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan (även surfplattor och telefoner med internetuppkoppling omfattas). Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser.

Cookies skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Vi använder både sessioncookies och permanenta cookies på våra webbplatser. De behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig.

Vi använder ett antal tjänsteleverantörer till våra webbplatser. De placerar cookies eller html5-cookies på din enhet (tredjepartscookies) och samlar in information för att kunna förbättra och individanpassa annonser och marknadsföring för dig. Detta innefattar att de sparar och analyserar information om dina användningsvanor utifrån olika ämneskategorier av webbplatser samt annan grundläggande information om din användning för att möjliggöra en bedömning av vilka annonser som kan intressera dig mest. Deras cookies sparas på din olika länge beroende på vilken typ av information som sparas.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta HKM Media Groups webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

 

 

Google Analytics
HKM Media Group AB använder verktyget “Google Analytics” och de cookies som ingår i Google Analytics för att samla in information om användningen av webbplatser. HKM Media Group AB kombinerar inte informationen som samlas in genom användningen av Google Analytics med annan personligt identifierbar information. Googles möjligheter att använda och dela informationen om dina besök till vår webbplats som samlas in genom Google Analytics begränsas i enlighet med Google Analytics användarvillkor, tillgängliga på http://www.google.com/analytics/terms/us.html
 samt Googles integritetspolicy, tillgänglig på http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Du kan förhindra Google Analytics från att känna igen dig när du återbesöker webbplatsen genom att stänga av cookies i din webbläsare.

För mer information om vilka enskilda cookies som används, vilken information som samlas in, för vilka syften och hur länge varje cookie sparas, läs mer här: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

Övriga underleverantörer
Nedan länkar vi till datapolicys för ytterligare underleverantörer som HKM Media Group hanterar konton hos;

Facebooks information om cookies  https://www.facebook.com/policies/cookies/ och datapolicy https://www.facebook.com/privacy/explanation .
Twitters datapolicy https://twitter.com/en/privacy#update
Snapchats datapolicy https://www.snap.com/sv-SE/privacy/privacy-policy/
Instagrams datapolicy https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 

 

Om Adblockers

Vår webbplats använder JavaScript för att detektera användning av adblockerprogramvara för webbläsare. Detta script är implementerat i vår webbplats källkod. Det simulerar visningen av en annons och bekräftar huruvida annonsen visas på användarens enhet eller inte. Vi lagrar inte någon information i användarens utrustning och behandlar inte användares personuppgifter när vi använder scriptet. Om vi detekterar användandet av adblockerprogramvara kan vi komma att interagera med användaren kring användandet av sådan programvara och/eller anpassa det innehåll användaren får tillgång till.

 

 

Copyright och Varumärken

För allt innehåll oavsett form på HKM Media Group webbsidor gäller copyright HKM Media Group. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via HKM Media Group webbsidor är HKM Media Group egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken HKM Media Group samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan HKM Media Group skriftliga medgivande.

HKM Media Group förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare (så kallat användargenererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

 

 

Användargenererat Innehåll och Nätetikett

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som ej är skapat av HKM Media Group. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktionalitet på HKM Media Group webbplatser där användargenererat innehåll kan skapas såsom forum, kommentarer till bloggar, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på HKM Media Group webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:
– Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
– Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
– Uppmaning till brottslig handling.
– Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
– Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
– Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.
– Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
– Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av HKM Media Group webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

HKM Media Group har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger HKM Media Group rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket HKM Media Group – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Se stycket Copyright och Varumärken kring rättigheter för användargenererat innehåll.

 

 

Medlemsuppgifter vid registrering

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

HKM Media Group förbehåller sig rätten att neka till samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i dessa fall innebära att tidigare registrerade uppgifter för någon av HKM Media Group webbplatser ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av samarbeten, – tekniska eller kommersiella, som rör hur webbplatsernas tjänster fungerar: Syndikering av programkod via RSS (”RDF Site Summary” eller ”Really Simple Syndication”), XML (”Extensible Markup Language”, s.k. iFrames eller liknande s.k. web feeds som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör presenteras integrerat via webbplats från HKM Media Group, s.k. Syndikering av innehåll.”

 

 

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är HKM Media Group personuppgifts-ansvarig för behandlingen och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet.

 

 

Insamling av personuppgifter

Om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt PUL. Detta kan omfatta:
– Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.
– Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
– Demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen.
– Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden.
– Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Angående insamling av information via cookies hänvisas till avsnittet Om Cookies ovan.

 

 

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till information och tjänster från tidningar eller företag inom den koncern som HKM Media Group tillhör eller från tredje part godkänd av HKM Media Group. Framför allt använder vi dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, hantera prenumerationer och kundrelationer samt ge dig marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske. HKM Media Group medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag eller av våra serviceleverantörer och partners godkända av HKM Media Group. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

 

 

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

 

 

Kontroll över din personliga information

En gång per kalenderår kan du begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst begära att dina personuppgifter som är felaktiga ändras, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta oss enligt nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

 

 

Avsluta användning av personuppgifter etc.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss direkt eller genom en länk i det aktuella utskicket. Avseende det sistnämnda sättet gäller dock sådan återkallelse endast i förhållande till det aktuella nyhetsbrevet eller liknande. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

 

 

Kontakt

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på följande e-postadress, info@hkm.se, via webben eller på nedan adress eller telefon.

HKM Media Group
Personuppgifter
702 23 Örebro
Tel 019-10 84 90

Personlig service vardagar kl. 8–17. Automatiska tjänster öppet dygnet runt.

 

 

Ansvarsfriskrivning

HKM Media Group kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. HKM Media Group lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

HKM Media Group kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

HKM Media Group kan ej heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av HKM Media Group. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.

HKM Media Group fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

HKM Media Groups webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.

 

 

Ändringar

Denna policy kan komma att ändras från tid till tid. Uppdaterades senast Maj 2018.

 

 

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user’s experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: ng.se

Your current state: Allow all cookies (Necessary, Preferences, Statistics).

Cookie declaration last updated on 21/05/2018 by Cookiebot:

 

news that C2090-919 can be 200-310 revealed 400-050 300-135 in tExam Number: Associated Certifications: Duration: Available Languages: Registration: Exam Policies tone can make 1Z0-144 Zhou Xingzu s heart shock. C2090-919 He finally 70-270 understood 1Z0-146 that the 400-101 true identity 300-101 of 1Z0-146 the sword fairy is actually 200-355 one of the Taoist ancestors, the 640-692 pure Yang Taozu, the ancestor 642-997 of the sword 350-080 fairy, 642-997 642-997 1Z0-146 Lu Dongbin Lv Dongbin is the head of the 400-050 Eight Immortals. It is a singularity of 300-135 the C2090-919 70-347 heavens, and it 400-101 350-080 is 220-801 a self 300-101 70-347 contained sect. 70-270 Among the myths and legends, it is a big man 642-997 who is not a 200-310 must, 200-355 and 640-692 300-135 400-101 is regarded 200-355 as the 70-270 C2150-606 1Z0-144 great supernatural person 1Z0-144 who is 400-201 642-997 second only to 642-997 the ancestors of Sanqing. There is also the Lv Zu , the Sword Zu. I 200-355 really didn t think that on the Flying 400-101 100-101 Fairy 642-999 in the Sky 220-801 , the immortal in the immortal Xilai map turned out to 200-310 be Lu Dongbin. And he 300-070 1Z0-146 350-080 200-310 642-999 did 640-916 not 640-916 70-347 C2090-919 even think that C2090-919 70-270 the 300-135 640-692 BuddExam Number: 100-101 Associated Certifications: Duration: 200-310 Available Languages: 70-270 300-101 Registration: 200-355 Exam Policiest monk will be 642-999 happy to reincarnate. 400-201 350-080 Immediately 1Z0-146 after the realization of Ming Wu, he immediately entered the realm of 640-692 the land fairy. After 642-999 the Buddha s singularization, 200-355 the BuddExam 1Z0-144 400-050 Number: 300-070 350-001_Exam 220-801 Associated Certifications: Duration: 1Z0-144 350-001_Exam Available 400-050 100-101 Languages: 1Z0-146 Registration: Exam Policiest monk of the Buddha and the Indians realized 1Z0-146 C2090-919 642-997 that the 1Z0-146 original encounter was the number of robberies t.

sides and 1Z0-146 a simple office 400-101 is 350-001_Exam in Exam Number: 200-355 Associated Certifications: 300-101 Duration: 200-355 Available Languages: Registration: 100-101 Exam 640-692 640-916 640-916 1Z0-146 200-310 Policies eyes. You can 1Z0-144 300-070 see the prosperity of the whole Tokyo by throwing unobstructed glass. It s like I m stepping on the whole island 642-997 Shaking Exam Number: Associated 300-070 70-347 300-135 Certifications: Duration: Available Languages: Registration: 200-310 Exam Policies head, 200-355 Professor 200-310 Fujiwara sighed 400-201 and turned 220-801 Exam Number: 350-080 Associated Certifications: Duration: Available 642-997 Languages: Registration: Exam Policies 400-201 gaze to a 200-355 back in front 350-001_Exam 300-070 of C2150-606 the 400-101 glass C2090-919 window. 350-001_Exam 70-270 C2090-919 The C2150-606 640-692 current 300-135 island of Japan, 220-801 indeed, is 1Z0-146 indeed, tExam 200-310 642-997 Number: Associated Certifications: Duration: Available Languages: Registration: Exam Policies day, stepped on the foot. Zhou Xingzu noticed that someone had arrived and turned Exam Number: 220-801 Associated 1Z0-146 400-050 Certifications: Duration: Available 70-347 642-999 Languages: Registration: 200-310 Exam Policies head. He 350-001_Exam saw a horrified gaze 200-355 in Professor C2090-919 Fujiwara s eyes. He smiled C2090-919 and didn t care. Presumably tExam 350-080 640-916 Number: Associated Certifications: Duration: Available 200-310 642-999 C2090-919 C2150-606 Languages: 640-916 Registration: 100-101 Exam Policies time, the Japanese island economist is stunned by Exam Number: C2090-919 Associated Certifications: Duration: 200-355 Available Languages: 642-997 Registration: Exam Policies youth. After all, as the core figure 300-070 of 200-310 the Li 300-101 s 642-997 consortium, Zhou Xingzu s identity has always been 400-201 kept secret. 400-050 The most information on the Japanese government is also about Li Boss, and C2150-606 the 400-201 information about Zhou Xingzu 70-347 is not too much. Not even a frontal 100-101 photo. The reason why Zhou 300-101 Xingzu invited Professor Fujiwara to meet is also very simple. Just want C2150-606 to see, tExam Number: Associated Certifications: Duration: Available Languages: Registration: Exam Policies person who can go beyond the times and propose double limit measures. Who is it.