Kommer ny teknik inom lånebranschen förbättra för låntagarna?


 

 

De flesta branscher har under de senaste två decennierna förändrats kraftigt på grund av utvecklingen inom IT. Internet i sig har varit en kraftigt disruptiv kraft som sedan har förstärkts ännu mer av big data-hantering, bättre och kraftfullare verktyg för att göra kundanalyser, artificiell intelligens med mera. Det här är en trend som inte kommer förminskas i styrka, frågan är hur den kommer konsumenten till godo inom olika områden som till exempel olika finansiella institut och mer specifikt lånebranschen. Denna bransch har traditionellt dominerats av olika storbanker, men nu när det blivit enklare att dra igång ett låneföretag så är det en helt ny värld.

 

 

Artificiell intelligens i kreditbedömningen

Hur en kreditbedömning ser ut har länge sett ut på samma sätt. Du ska ha ett fast jobb och en stabil månadsinkomst, vilket inte är särskilt väl anpassat till hur arbetsmarknaden ser ut idag. Företaget Evisoft har tagit fram ett nytt sätt att göra kreditbedömningar på med hjälp av artificiell intelligens. På så sätt får kreditinstituten en snabbare och mer korrekt bild av en persons ekonomi vilket gör det lättare för konsumenter att få lån även om de har till exempel en anställning på frilansbasis. Det här är användbart både för traditionella banklån och för lån med direktutbetalning.

 

 

Lån mellan privatpersoner

En lånenisch som växer fram är lån mellan privatpersoner där det finns ett företag emellan som mäklare och garant för att att det ska finnas kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. Ett sånt företag är finska Fixtura som nu också håller på och etablerar sig i Sverige. För dig som lånar ut finns här en intäktsmöjlighet på ca 10 % per år utan att du behöver anstränga dig. För dig som vill låna på det här sättet är det smidigare och billigare än att ta ett snabblån. Detta lånesätt bygger på samma P2P-teknik (peer-peer) som AirBNB och andra företag verksamma i den så kallade delningsekonomin använder sig av.

 

 Publicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL