6082b45925dc87017f719632
Annons: Olympiska spelen ändras


 

 

För många idrottare är OS det allra största. Det är tävlingarnas tävling och att vinna olympiska spelen är kanske det mest ärofyllda priset man kan vinna som professionell idrottare idag. Men tyvärr har planerna ändrats och olympiska spelen kommer inte att hållas såsom tanken var från början. Det är givetvis något som upprör både idrottare och sportfantaster runt om i hela världen – men det har sina orsaker.

 

Tradition i många år
De olympiska spelen började för en herrans massa år sedan och har sedan, med väldigt få undantag, hålls vart fjärde år i olika länder runt om i världen. Till de få undantag, som har gjort att olympiska spelen inte har hållits, hör bland annat andra världskriget. Med andra ord är det extrema orsaker som ska föreligga innan olympiska spelen ställs in. Även om det finns 10000 olika orsaker som skulle kunna påverka OS, är det faktiskt få gånger man har gett efter för dessa.

 

Till de länder som har arrangerat olympiska spelen hör endast välfungerande länder och självklart har också Sverige arrangerat OS, vid sidan om länder som Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA bara för att nämn några. Eftersom det kommer otroligt många åskådare till OS krävs en bra infrastruktur och kollektivtrafik, för att kunna transportera runt alla dem som kommer för att titta på tävlingarna.

 

En del länder har faktiskt arrangerat olympiska spelen flera gånger, men i olika städer och till dessa länder hör bland annat Storbritannien och USA. Men även Frankrike och Grekland har hållit OS fler än en gång, men då i samma städer nämligen deras huvudstäder. Även om OS vanligtvis arrangeras på många olika platser när tävlingen står på, har det exempelvis i Frankrike och Grekland fungerar att hålla spelen i en och samma stad.

 

Många sportgrenar
Eftersom olympiska spelen täcker över så otroligt många sportgrenar behövs ett stort antal idrottsarenor. Både för de mindre och även för de större tävlingarna som har många åskådare. Utöver rena idrottsarenor behövs bassänger för sportgrenarna i vatten, vilka ofta drar mycket publik. De är populära sportgrenar, som många följer direkt och inte bara via tv som med många av de andra sportgrenarna.

 

Det är inte ovanligt att hela städer planeras om och att det påbörjas en omfattande renovering i städer som ska hålla olympiska spelen. Hela stadsdelar kan flyttas och stora infrastrukturella projekt sätts igång många år innan spelen kommer till staden, för att på så vis kunna möta de behov som uppstår när en mycket stor mängd turister kommer för att titta på tävlingarna. Bland dessa stora infrastrukturella projekt kan bland andra nämnas de omfattande satsningarna som gjordes i Aten, i Grekland, när den staden stod värd för OS för ett antal år sedan.

 

Kritik
En del länder har även kritiserats för att skövla undan befolkning i vissa stadsdelar, i en del städer, för att ge plats åt nya OS-arenor och idrottsanläggningar. När det är sagt vad är det då som kommer att förändra OS såsom rubriken lyder. Det är något vi ska titta närmare på nu direkt. OS har nämligen planerats i Japan i år 2020, men är på grund av rådande coronaviruset uppskjutet till nästan år 2021. Olympiska spelen kommer därför inte att hållas, så som tanken vad från början, i år 2020 utan istället nästan år 2021.

 

 

Foto: Pexels

 

 Publicerat:
Redaktionen

Relaterat


NULL