5ce71aed01aeb73c390c1be3
5cffc05b01aeb7709a13d413
Potion-Gang-alpina-behöver-s
Kollektivet Potion Gang aktuella med dubbelsingeln “Alpina / Behöver”


 

 

Kollektivet Potion Gang består av två producenter och fyra rappare. Fem av sex är uppvuxna och bor än idag i Luleå varav en bor i Avesta. De har tidigare släppt låtar på SoundCloud med bl.a. Erk från Trainspotters, men är nu aktuella med deras första släpp på Spotify – dubbelsingeln “Alpina / Behöver”. Den förstnämnda är producerad av Ramsey och den senare av Emergency Room.

 

Lyssna nedan!

 

 

 

 Publicerat:
Redaktionen5ce2597101aeb74f372e7cc2
NULL